Coma


Coma is een staat van diepe bewusteloosheid waarbij de persoon de ogen niet opent op aanspreken, geen opdrachten uitvoert en geen verbale reacties geeft.

De diepte van de bewustzijnsdaling is bij coma alleen nog af te leiden uit bepaalde motorische reacties op pijnprikkels.

Bij euthanasie vraagt een ongeneeslijk zieke patiënt aan een arts om hem te helpen met sterven. Iemand die in coma ligt, kan nergens om vragen. Dus ook niet om euthanasie.

Alleen als de patiënt al voor zijn coma een euthanasieverzoek of een behandelverbod heeft ondertekend, is euthanasie bij een comapatiënt in bepaalde gevallen mogelijk.

Indien de comapatiënt minderjarige kinderen heeft ontstaan een aantal andere problemen waarvoor het levenstestament een oplossing kan bieden.