Curator


De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiƫle als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Hij of zij mag bijna niets meer beslissen zonder toestemming van zijn curator.

De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen niet (meer) overziet. Iemand die onder curatele is gesteld wordt een curandus genoemd.

Curatele kan alleen worden aangevraagd door de persoon zelf, de partner en familieleden tot in de vierde graad.

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de kantonrechter.