Wat is een delier?


Een delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere.

De verwardheid die ontstaat als gevolg van een delier onstaat binnen enkele uren of dagen na het voordoen van één van de hierna genoemde omstandigheden. Vaak is het een tijdelijk verschijnsel. Er is dan sprake van een tijdelijke wilsonbekwaamheid, maar één die wel verstrekkende gevolgen kan hebben. In veel gevallen wordt men na een delier niet meer helemaal de oude.

Ouderen lopen een groter risico op het krijgen van een delier. Omdat de verschijnselen van een delier soms veel lijken op de verschijnselen van dementie worden deze wel eens door elkaar gehaald, maar toch is het niet hetzelfde. Het is wel zo dat mensen met dementieklachten er wel gevoeliger voor zijn.
Hoe ontstaat het?Allerlei situaties kunnen die aanleiding zijn voor een delier, de eerste is het meest relevant, zeker nu ouderen bijna aan de lopende pand nieuwe heupen, knieën of een bypass operatie ondergaan:

  • Een operatie: zelfs een kleine, kan zo ingrijpend zijn dat een ouder iemand daardoor een delier krijgt. Ook de narcose kan een rol spelen bij het ontstaan van een delier.
  • Een ongeval: een ongeval, bijvoorbeeld als gevolg van een gebroken heup kan aanleiding zijn voor een delier. Het gaat dus niet alleen (!) om ongevallen met een hersenschudding of hoofdletsel.
  • Ziekten: ziekten maken iemand extra kwetsbaar voor het krijgen van een delier: bijvoorbeeld een blaasontsteking, een longontsteking, suikerziekte (diabetes mellitus) die niet goed onder controle is, een ziekte van de schildklier, een hartinfarct, het niet goed leeg kunnen plassen van de blaas (urineretentie), verstopping (obstipatie), ondervoeding of een gebrek aan slaap.
  • Handicaps: Handicaps als slechtziendheid of slechthorendheid kunnen zo belastend zijn dat een delier ontstaat.
  • Medicijnen: Er zijn ook medicijnen die een delier kunnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld: plaspillen, middelen tegen de ziekte van Parkinson, antidepressiva, medicijnen tegen hartritmestoornissen, medicijnen tegen allergie, medicijnen tegen misselijkheid en medicijnen met bijnierschorshormoon (prednison).
  • Stoppen met alcohol of kalmeringsmiddelen: als iemand gewend is aan overmatig gebruik van alcohol of kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) en daar abrupt mee stopt, kan een delier ontstaan.