Dementie


Dementie is een verzamelnaam voor alle ziektes die een negatieve invloed hebben op het verstandelijk vermogen (waaronder het geheugen), de stemming en het gedrag.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie openbaart zich in verschillende vormen, afhankelijk van de aard van de ziekte en het deel van de hersenen dat door de dementie is geraakt.

Dementie begint meestal met vergeetachtigheid. Reguliere vergeetachtigheid door ouderdom betekent echter niet meteen dat iemand dement is. Er wordt pas gesproken van dementie als verschillende problemen samenkomen en zodanig ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Dit kan zich als volgt uiten doordat het uitvoeren van allerlei dagelijkse vaardigheden verstoord raakt, net als het besef van tijd. Het gedrag kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden. Vaak wordt ook het spreken en begrijpen moeilijker.

Iemand met dementie kan zijn beperkingen in het begin nog wel verbergen. Pas later ontstaan problemen in het dagelijkse leven: in de huishouding en met de omgeving.

Afhankelijk van de soort sementie zijn de verschijnselen anders. De meest voorkomende vormen zijn Alzheimer, Vasculaire Dementie, Front Temporale Dementie (FTD) en Lewy Body Dementie.

Voor de vraag of iemand bepaalde rechtshandelingen wel niet kan verrichten moet daarom nadrukkelijk gekeken worden of de betrokkene ten aanzien van die rechtshandelingen wilsonbekwaam is, en het type dementie is hier dus van invloed op.