Einde volmacht


Voor u en de gevolmachtigde eindigt de volmacht in beginsel bij:

 • Overlijden
 • Ondercuratelestelling
 • toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
 • onder bewindstelling.
 • Er kunnen meer mogelijkheden worden opgenomen om een volmacht te beëindigen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat een volmacht aan een partner eindigt op het moment dat de relatie met die partner eindigt (huwelijk; geregistreerd partnerschap of samenleving).

  Voor de duidelijkheid wordt in het levenstestament ook opgenomen wanneer sprake kan zijn van het einde van een relatie en dus ook van het einde van de volmacht.

  In geval de volmacht eindigt door onder curatelestelling of door de onderbewindstelling van het vermogen wordt er door de rechter een curator of bewindvoerder benoemt. Via het levenstestament kunt u aangeven wie u graag benoemd zou willen zien en wat uw wensen zijn ten aanzien van de curatele en het bewind.

  Indien één of meer van de kinderen niet in zou stemmen met de door u aangewezen gevolmachtigde(n), zouden zij bij de kantonrechter om een curator of bewindvoerder kunnen verzoeken. Indien u in uw volmacht bepaalt wie dat wel of wie dat niet mogen zijn, kunt u voorkomen dat uw wensen niet gerespecteerd worden als er een curator of bewindvoerder wordt benoemd.