Financiële volmacht


Wie zorgt er voor uw financiële zaken op het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent?

Het is mogelijk om in een volmacht, die deel uit maakt van het levenstestament, de financiële aspecten op te nemen. Met de financiële volmacht kunt u iemand benoemen die namens u uw bankzaken en andere financiën regelt.

U bepaalt de omvang van de volmacht. Zo is het mogelijk dat uw zoon alle gewone lopende zaken zoals huur- of rentebetalingen en betalingen voor de huishoudelijke kosten zelfstandig mag verrichten, maar dat bijzondere zaken alleen samen met uw andere kinderen verricht mogen worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het aan- of verkopen van een huis, de verkoop van een auto of het doen van schenkingen.