Schenking


Wie zorgt ervoor dat er jaarlijkse schenkingen aan uw kinderen of kleinkinderen gedaan worden als u wilsonbekwaam bent geworden? Kunt u nog wel schenken als u wilsonbekwaam geworden bent?

Mocht u wilsonbekwaam worden en er is geen levenstestament opgemaakt, dan is het doen van een schenking niet zomaar mogelijk. De curator of bewindvoerder moet toestemming aan de kantonrechter vragen en daarbij moet aannemelijk gemaakt worden dat het schenken conform uw wens is. In de praktijk is deze bewijslast ondoenlijk.

Het bij de notaris laten opmaken van een levenstestament is hiervoor een uitkomst, omdat het levenstestament helpt de bewijslast te leveren als er twijfels zijn. Hierin legt u vast hoe hoog de jaarlijkse schenking moet zijn en aan wie u wilt schenken. Op deze manier zullen de erfgenamen besparen op de later verschuldigde erfbelasting.