Herroepen van het levenstestament



Zolang u wilsbekwaam bent kunt u deze verklaring ieder moment herroepen door een nieuw levenstestament of een losse herroeping bij uw notaris op te laten stellen die ingeschreven wordt in het Centraal Levens Testamenten Register.
Ook is het mogelijk om slechts bepaalde onderdelen te wijzigen, bijvoorbeeld het onderdeel van de financiele of het onderdeel van de medische volmacht.

Ten aanzien van een aantal zaken kan uw beeld in de de loop van de tijd ook veranderen. Iemand van 92 zal eerder geneigd zijn een behandelverbod op te nemen voor chemokuren of bestralingen dan iemand van 35.

Net als bij uw testament dient u het levenstestament tenminste eens in de vijf jaar eens door te nemen of uw wensen nog wel juist zijn geformuleer.

Het is indien u een wijziging aanbrengt in het medische gedeelte van het levenstestament is het wel verstandig de nieuwe verklaring ook in uw medisch dossier op te laten nemen bij uw huisarts of specialist.