Levenstestament


Door dementie, maar ook door een ongeluk of ziekte, kan het gebeuren dat u uw zaken niet meer zelf kunt regelen, ofwel wilsonbekwaam bent. Hierbij gaat het niet alleen om financiƫle belangen, maar ook om bijvoorbeeld de vragen wie er met de artsen mag overleggen en wie er voor de huisdieren gaat zorgen als u dit zelf niet meer kunt.

Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt of is, is het van groot belang dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. De eerst aangewezene is veelal uw echtgenoot of partner, mocht hij/zij er niet meer zijn, de kinderen. Als dit niet wenselijk of niet mogelijk is, is het belangrijk dat uw belangen worden behartigd door een derde in wie u veel vertrouwen heeft. U kunt ook een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat de gevolmachtigde zijn taken uitvoert, zoals u dat zou hebben gewild.

Misschien denkt u het al geregeld te hebben maar let op: onderhandse volmachten (en de bankvolmachten) eindigen bij wilsonbekwaamheid en mogen niet meer gebruikt worden. Alleen een notariƫle volmacht waarin expliciet is opgenomen dat deze geldt in geval van wilsonbekwaamheid, zoals een levenstestament, blijft geldig.

Voor een overzicht wat in een levenstestament wordt vastgelegd kunt u hier klikken.

Indien u wenst dat Demenint Kienhuis notariaat, de specialist op het gebied van het levenstestament, contact met u opneemt, kunt u gebruik maken van het contactformulier.