Inwerkingtreding Volmacht


Uw volmacht gaat in principe in na ondertekening van de akte.

U kunt echter ook bepalen dat de volmacht pas in gaat op een later tijdstip, bijvoorbeeld nadat u een bepaalde leeftijd heeft bereikt of nadat een onafhankelijk arts, eventueel samen met uw partner, schriftelijk heeft verklaard dat de volmacht vanwege uw lichamelijke of geestelijke gezondheid in werking moet treden. Alleen een onafhankelijke arts kan worden geraadpleegd, omdat uw behandelend arts nooit een geneeskundige verklaring kan afgeven in verband met de arts-patient relatie en omdat een behandelend arts geacht wordt niet objectief ten opzichte van zijn patiƫnten te zijn.

U kunt dus niet alleen verwijzen naar een onafhankelijk arts, bijvoorbeeld een arts die in een academisch ziekenhuis werkt, maar ook naar uw partner of en ander familielid die samen met een onafhankelijk arts verklaart dat de volmacht in kan gaan.

Het kan zijn dat een onafhankelijk arts gegevens van uw behandelend arts nodig heeft voor het afgeven van een geneeskundige verklaring. Deze mag alleen gegevens afgeven als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. U kunt dat in uw levenstestament vastleggen.