Inhoud Levenstestament


Het uitgangspunt van levenstestament is een zeer uitgebreide volmacht of wel een verzameling van een aantal volmachten met instructies die gericht kunnen zijn aan verschillende gevolmachtigden. Zo kunnen in het levenstestament onder andere opgenomen worden:

 • een financiĆ«le volmacht, wie gaat uw bankzaken beheren en bijvoorbeeld uw huis verkopen als u in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat wonen?
 • een medische volmacht, wie mag er namens u met de artsen praten over uw behandeling en wie neemt de medische beslissingen?
 • een ondernemersvolmacht, Wie gaat de lopende zaken van de onderneming voortzetten en wat dient er op termijn met uw onderneming te gebeuren en heeft u hier een draaiboek voor gemaakt?
 • een buitenlandvolmacht, wie mag er namens u handelen met betrekking tot uw buitenlandse vermogensbestanddelen?
 • giften, wilt u aan uw (klein) kinderen blijven schenken, en zo ja onder welke voorwaarden?
 • wensen, het is mogelijk specifieke wensen en persoonlijke verklaringen op te nemen die betrekking hebben op uw leven, uw toekomstige woonomgeving of verzorgingstehuis, uw hobby's, uw eetwensen, maar ook dat u bijvoorbeeld wenst dat men ervoor zorgt dat u er altijd netjes en verzorgd uitziet, iemand met u gaat wandelen of met u een museum bezoekt en welke zaken u graag om u heen houdt als u verhuist naar een verpleeg- of verzorgingstehuis.
 • Ook is het mogelijk om aanwijzingen aan de rechterlijke macht te geven met betrekking tot de benoeming van een bewindvoerder, curator of mentor.

  Tot slot kunnen bijlagen worden toegevoegd met betrekking tot wachtwoorden (uw "digitale nalatenschap"), verzekeringen, kunstverzamelingen en dergelijke, of waar u deze overzichten bewaart.

  Indien u geen Levenstestament heeft opgemaakt en daar ook niet meer toe in staat bent, dan zal een onderbewindstelling van uw vermogen of ondercuratelestelling via de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak is dat op het persoonlijke vlak een ingrijpende procedure. Bovendien is het aan de bewindvoerder of de curator meestal niet toegestaan om in het kader van estate planning schenkingen te doen en is deze vaak ook niet op de hoogte van al uw wensen.