Lezingen


Levenstestamentmaken.nl verzorgt ook lezingen en presentaties over het levenstestament en aanverwante onderwerpen.

Indien uw vereniging of bedrijf graag een lezing zou willen houden over het levenstestament kunt u dat op het contactformulier opgeven. Wij maken dan een afspraak met u om tot een geschikte datum te komen en de precieze inhoud van de lezing met u af te stemmen.

Voor het houden van lezingen worden geen kosten in rekening gebracht.

Levenstestamentmaken.nl verzorgt zelf ook lezingen. Zodra nadere gegevens over de komende lezingen bekend zijn zullen die op deze pagina worden vermeld.