Medische volmacht

Met de medische volmacht, die deel uitmaakt van het levenstestament, geeft u aan bepaalde personen volmacht om u te vertegenwoordigen bij medische behandelingen als u daar zelf niet meer toe in staat bent ofwel wilsonbekwaam bent.

U kunt bijvoorbeeld wilsonbekwaam worden door:

 • een herseninfarct/beroerte, hierbij kan de spraak en communicatie met de omgeving verminderd worden, dit kan tot veel problemen zorgen;
 • dementie, dit is een hersenaandoening waarbij de dementerende langzaam maar zeker volledig afhankelijk van zijn omgeving wordt;
 • een delier, dit is een plotseling optredende ernstige verwardheid, die vooral voorkomt bij ouderen die een zware operatie hebben ondergaan. Iemand met een delier verliest de greep op de werkelijkheid en heeft geen vat meer op zichzelf of de omgeving;
 • een coma hierbij is iemand in diepe bewusteloosheid waarbij de persoon de ogen niet opent op aanspreken, geen opdrachten uitvoert en geen verbale reacties geeft.
 • rouwverwerking, het is mogelijk dat mensen als gevolg van rouwverkering (tijdelijk) niet wilsbekwaam zijn of ten aanzien van bepaalde beslissingen in hun leven hun wil niet kunnen bepalen.

  Indien u een gevolmachtigde heeft aangewezen, dan kan deze namens u in de hiervoor gemelde situaties met de arts overleggen en namens u beslissingen nemen.
  Echter indien er geen gevolmachtigde is aangewezen zal de arts wel met de familie overleggen, maar in beginsel de koers varen die zijn beroepsethiek hem oplegt; Aan de wens van de familie tot het eventueel staken van behandelingen kan, ook al is een terugkeer naar een voor u (!) waardige levensstaat niet mogelijk, door de arts geen gevolg worden gegeven.


  Als u meer wilt weten over wat u kunt regelen kunt u uw vraag stellen op het contactformulier of kijken bij medische wensen .