Medische wensen


U kunt in de medische volmacht een aantal verklaringen vastleggen ten aanzien van uw wensen voor uw levenseinde, waaronder:

  • behandelverbod, waarin u aangeeft géén behandelingen te willen ondergaan;
  • behandelgebod, waarin u aangeeft wél levensverlengende maatregelen te willen;
  • euthanasieverzoek, een schriftelijk verzoek waarin u aangeeft een voortijdige levensbeëindiging wilt vanwege ondragelijk lijden;
  • donorcodicil, hiermee kunt u toestemming geven om na uw overlijden organen of weefsels te transplanteren;
  • niet-reanimatie verklaring, hierin kunt u aangeven in welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden.
  • Het is belangrijk dat u goed nadenkt wie u volmacht geeft om dit namens u te regelen. Dit is iemand waarin u veel vertrouwen heeft, zoals bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

    Als u een levenstestament met medische volmacht laat opstellen is het verstandig om uw huisarts te informeren. Het is namelijk goed als hij op te hoogte is van uw wensen ten aanzien van uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.