Ondernemersvolmacht


In het levenstestament kan ook een ondernemersvolmacht worden opgemen, die zorgt ervoor dat de onderneming altijd door kan gaan. Er kunnen problemen ontstaan op het moment dat u als ondernemer niet zelf in staat bent om te handelen. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en niemand namens de onderneming op kant treden of leiding kan geven aan de onderneming.

Door vast te leggen door wie en hoe er tijdens uw leven gehandeld moet worden als u (tijdelijk) uw eigen ondernemersbelangen niet meer kunt behartigen kan de onderneming verder. In eerste instantie moet hierbij gedacht worden aan de bevoegdheden tot het houden/bijwonen van, en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen ter goedkeuring van de jaarstukken (uit het niet tijdig opmaken en deponeren van jaarstukken kan schade worden geleden), het tekenen van de belastingstukken, maar meer praktisch, wie mag en kan er betalingen verrichten of namens de onderneming offertes versturen.

Maar omdat u de onderneming beter kent dat wie dan ook kunt u ook het te bewandelen scenario aangeven voor als uw terugkeer binnen de onderneming zeer onwaarschijnlijk is geworden als gevolg van een ernstige ziekte of ongeval.

Een ondernemersvolmacht in een levenstestament is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft; een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap. Maar ook een bestuurder van een (familie)stichting of een stichting administratiekantoor kan baat hebben bij een ondernemersvolmacht.