Rechterlijke maatregel of volmacht?


Als iemand als gevolg van de dementie (of de ziekte van Alzheimer) niet meer goed in staat om zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld. De kantonrechter wijst iemand aan die financiƫle of persoonlijke beslissingen neemt, zoals een curator, bewindvoerder of mentor.

Deze maatregelen zijn vooral bedoeld als bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken en zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Totdat iemand achttien jaar is, zorgen de ouders of voogd voor de belangen van hun kind. Zij kunnen wel om ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap vragen, voordat het kind meerderjarig is. De maatregel gaat dan in op het moment dat die persoon meerderjarig wordt.

De benoeming van een bewindvoerder, curator of mentor zijn goedkoper dan een levenstestament als de rechter een vrijwilliger benoemt. Indien een professionele bewindvoerder wordt benoemd zijn de jaarlijkse kosten al snel hoger dan de eenmalige kosten van het opstellen van een levenstestament of notariƫle volmacht.

Het grote voordeel van een levenstestament is dat u zelf kunt aangeven wie u graag zou zien als uw gevolmachtigde en eventueel mentor, curator of bewindvoerder, maar dat u ook een instructie met uw wensen mee kunt geven waar de gevolmachtigde, maar ook de curator, bewindvoerder en mentor aan zijn gebonden.

De benoeming van een curator, bewindvoerder of mentor zal in de meeste gevallen niet nodig zijn indien u een levenstestament heeft opgemaakt.