Wilsverklaringen


In een wilsverklaring legt u vast welke medische behandelingen u wel of niet wilt en welke medische wensen u ten aanzien van de behandeling heeft.

Behandelverbod

Bij een behandelverbod schrijft u op onder welke omstandigheden u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld voor als u in coma ligt of wanneer u door een ziekte niet meer aanspreekbaar bent.

Verklaring niet-reanimeren

In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst en beademen. Reanimeren kan ook met een automatische externe defibrillator (AED). U kunt ook een niet-reanimerenpenning aanvragen bij de Patiƫntenfederatie Nederland.

Euthanasieverklaring

In een euthanasieverklaring beschrijft u wanneer u zou willen dat een arts euthanasie bij u uitvoert. Dat is wanneer er volgens u sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Vertegenwoordiger aanwijzen

U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen als u dit niet meer kunt. Er zijn geen regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Veelal wordt een wilsverklaring opgenomen in een levenstestament.

Het is belangrijk uw wilsverklaringen regelmatig met uw arts / behandelend specialist te bespreken.